DAMac-soft ©


Is de naam waaronder ik websites en database-applicaties schrijf. Meer niet.

DAMac-soft is geen onderneming.

DAMac staat voor: Leo van DAM automation consult.

www.leocort.nl is het domein waarop je me kunt vinden op het web.

leo(a)leocort.nl
    
leocort(a)planet.nl
roely(a)leocort.nl
    
roelycort(a)planet.nl
Voeg even het @ in op plaats (a) tussen de naam en het domein.


De geboden informatie op Leocort's Pages mag alleen gedownload worden voor
eigen gebruik in huiselijke kring en niet voor publicatie in druk of op het internet.
De copyrights van het gebruikte materiaal blijven onverkort geldig.Hosting domeinnaam leocort.nl door:

Top
Back